Σημαντικές Ημερομηνίες

16 Απρ 2018 - Υποβολή εργασιών
6 Ιουν 2018- Σταδιακή ενημέρωση αποδοχής
30 Ιουν 2018 - Υποβολή τελικού κειμένου για τα πρακτικά (Οδηγίες με την ενημέρωση αποδοχής)
30 Ιουν 2018 - Εγγραφή συγγραφέων
30 Ιουν 2018 - Έγκαιρη Εγγραφή
19 Οκτ 2018 - Άνοιγμα συνεδρίου
Δείτε επίσης
Πρόσκληση εργασιών (pdf)
Υποβολή Εργασιών: easychair

 

 

 

Με μια ματιά

 • • Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ
 • •   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10
  •     -  Κεντρική ομιλία: Δ. Ψύλλος - Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση: δυνατότητες, μετασχηματισμοί και προσεγγίσεις.
  •     -  Ειδική Θεματική: Ανάπτυξη και Διακίνηση e-Περιεχόμενου: Αποθετήριο 'Φωτόδεντρο'" (συντονιστής: Α. Μικρόπουλος)
 • •   ΣΑΒΒΑΤΟ 20/10
  •     -   Κεντρική ομιλία: A. Weinberger - Orchestrating ICT for Education
  •     -   Κεντρική ομιλία: C. Giovanella - How to get smart: the ASLERD vision on Smart Learning Ecosystems
  •     -   Παρουσίαση >70 ερευνητικών εργασιών οργανωμένων σε θεματικές συνεδρίες
  •     -   Συνεδρία Αφίσας (poster session)
 • •   ΚΥΡΙΑΚΗ 21/10
 • Το συνέδριο

  Το έναυσμα για την καθιέρωση του Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» αποτέλεσε η 1η Ημερίδα «Διδακτική της Πληροφορικής», που οργανώθηκε στην Αθήνα το 2001. Ακολούθησε μια Διημερίδα το 2003 στο Βόλο, που αποτελεί και την ουσιαστική αρχή του θεσμού. Από τότε το Συνέδριο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και έχει φιλοξενηθεί από διάφορα Πανεπιστήμια σε πολλές ελληνικές πόλεις: Κόρινθος (2005), Πάτρα (2008), Αθήνα (2010), Φλώρινα (2012), Ρέθυμνο (2014) και Ιωάννινα (2016).

  Το 9ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» οργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

  Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά με ερευνητικές μελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη Διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

  Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με την έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιμόρφωση.

  Το 9ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» διεξάγεται παράλληλα με το 11ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση».

  Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» θα αφιερώσει έναν τόμο σε εργασίες του Συνεδρίου, για τις οποίες θα υπάρξει ειδική πρόσκληση.

  Θεματολογία

  Σκοπός του Συνεδρίου είναι η συνεισφορά του στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάχυση των πολιτικών εκείνων που στοχεύουν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πράξης και στην ουσιαστική ένταξη της Πληροφορικής και των τεχνολογιών της στην εκπαίδευση.

  Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν:

  • •   Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής της πληροφορικής
  • •   Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην πληροφορική
  • •   Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της πληροφορικής
  • •   Προγράμματα σπουδών πληροφορικής
  • •   Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην πληροφορική
  • •   Διδακτική του προγραμματισμού
  • •   Διδακτική υλικού και λογισμικού γενικής χρήσης
  • •   Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία εννοιών της πληροφορικής
  • •   Διδακτική αξιοποίηση σύγχρονων υπηρεσιών διαδικτύου και κοινωνικής δικτύωσης στην πληροφορική
  • •   Εκπαιδευτική ρομποτική στη διδασκαλία της πληροφορικής
  • •   Διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  • •   Διδασκαλία της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • •   Διδασκαλία της πληροφορικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • •   Επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών πληροφορικής

Πρόσκληση Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε ερευνητικά αποτελέσματα, μελέτες και εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το Συνέδριο θα δεχθεί τους παρακάτω τύπους εργασιών:

Πλήρη άρθρα (Full papers): Αφορούν σε ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Η εργασία θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα του Συνεδρίου (δείτε σε σχετική ενότητα παρακάτω) και συνολικά η εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες.

Σύντομα άρθρα (Short papers): Αφορούν στην παρουσίαση μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη, νέων προϊόντων και εφαρμογών των ΤΠΕ, ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εργασία θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα του Συνεδρίου (δείτε σε σχετική ενότητα παρακάτω) και συνολικά η εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Εργασία Αφίσας (Poster):  Παρουσιάζει με χρήση αναρτημένης αφίσας (poster) μια συγκεκριμένη εργασία ειδικού χαρακτήρα (πχ. πιλοτική έρευνα, ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο σε εξέλιξη, προϊόν που έχει αναπτυχθεί, κλπ.). Οι εργασίες αφίσας είναι της μορφής σύντομου άρθρου (δηλ. μέχρι 4 σελίδες).
  - Όλες οι παραπάνω τύπου εργασίες θα υποβληθούν μέσω του συστήματος υποβολής του Συνεδρίου easychair και θα κριθούν με σύστημα κριτών.
  - Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο βασίζεται στην πρωτοτυπία και στην ποιότητα κάθε εργασίας.
  - Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Εργασία Διδακτορικής Συνεδρίας (Doctoral Consortium): Παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, τα ερευνητικά ερωτήματα και την υπάρχουσα πορεία μιας διδακτορικής διατριβής. Ο στόχος της συνεδρίας είναι να σχολιαστούν κριτικά οι προτάσεις από έμπειρα μέλη της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας ώστε οι υπ. Δρες να δεχθούν αξιόλογη ανατροφοδότηση για τις ερευνητικές τους ιδέες και πρακτική. Προσκαλούνται ιδιαίτερα διατριβές που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους ώστε να επωφεληθούν το μέγιστο δυνατό από την εμπειρία της συνεδρίας. Οι εργασίες δ.σ. είναι της μορφής σύντομου άρθρου (δηλ. μέχρι 4 σελίδες). Οι εργασίες Διδακτορικής Συνεδρίας δεν συμπεριλαμβάνονται στα Πρακτικά του συνεδρίου και δεν καταβάλουν τη συνδρομή του Συνεδρίου που ισχύει για τις άλλες εργασίες. Οι υπ. Δρες που υποβάλουν άρθρο για τη Διδακτορική Συνεδρία ας τοποθετήσουν στο άρθρο τους στη θέση όπου μπαίνει το όνομα συγγραφέα τη φράση "(Διδακτορική Συνεδρία)" ώστε να είναι σαφές κατά την κρίση το είδος του άρθρου.

Βραβείο καλύτερης εργασίας και βραβείο καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή (υποψήφιου διδάκτορα ή μεταπτυχιακού φοιτητή) θα απονεμηθούν στους συγγραφείς πλήρους άρθρου. Η επιλογή θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Συνεδρίου και θα βασίζεται στην αξιολόγηση των εργασιών. Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στη τελετή λήξης του Συνεδρίου.

Κάθε συγγραφέας βραβευμένης εργασίας απολαμβάνει:

 1. Έντυπη βεβαίωση.
 2. Την ανακοίνωση στον ιστότοπο του Συνεδρίου.
 3. Την πρόσκληση για επέκταση της εργασίας προς δημοσίευση σε τόμο αφιέρωμα ή επιστημονικό περιοδικό.
 4. Δωρεάν συνδρομή ενός έτους στην ΕΤΠΕ.
 5. Μια δωρεάν συμμετοχή στο επόμενο Συνέδριο της ΕΤΠΕ.
 1. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
 2. Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τέσσερις το πολύ εργασίες.
 3. Κάθε εργασία που θα γίνει δεκτή και θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να συνοδεύεται από μία τουλάχιστον εγγραφή συγγραφέα πριν τις 15 Ιουνίου 2018. Η ίδια εγγραφή δεν μπορεί να συνοδεύει περισσότερες από μία εργασίες. Επομένως αν ένας συγγραφέας έχει περισσότερες από μία εργασίες θα πρέπει να φροντίσει ώστε να γίνουν τόσες εγγραφές όσες και οι εργασίες (από διαφορετικά πρόσωπα ή και από το ίδιο).
 4. Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας αναφέρονται στο σύνολο της εργασίας (δηλ. το κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη (μέχρι 200 λέξεις), τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κλπ.).
 5. Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια τη μορφοποίηση των αναφορών (APA style), τόσο στο κυρίως κείμενο όσο και στη σχετική ενότητα στο τέλος της εργασίας τους. Κάθε αναφορά θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά και με σαφήνεια στο κυρίως κείμενο και, παράλληλα, να εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά στην ενότητα των αναφορών.
 6. Για την προετοιμασία της εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.

Πλήρη Άρθρα: Χρόνος: 25 λεπτά (παρουσίαση 20 λεπτά + 5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση).

Σύντομα Άρθρα: Χρόνος: 20 λεπτά (παρουσίαση: 15 + 5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση).

Εξοπλισμός: Στις αίθουσες του Συνεδρίου θα υπάρχει υπολογιστής και ο απαραίτητος εξοπλισμός προβολής. Κάθε ομιλητής πρέπει να έχει την παρουσίασή του σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε MS Word (.docx ή .doc).

Καθώς οι εργασίες υποβάλλονται σε τυφλή κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, κλπ.) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του συνεδρίου.

Η υποβολή των τελικών εργασιών γίνεται μέσω του συστήματος easychair.

Προτάσεις Συνεδριών

Επίσης το Συνέδριο θα δεχτεί προτάσεις για διοργάνωση ειδικής μορφής συνεδριών ως εξής:

Θεματικές Συνεδρίες (Thematic Sessions): Μια ‘θεματική συνεδρία’ οργανώνεται ως συλλογή εργασιών γύρω από ένα συγκεκριμένο ερευνητικό-επιστημονικό θέμα και συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή. Ο σκοπός της είναι α) να αποτελέσει σημείο συνάντησης διαφορετικών ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό υλοποίηση και/ή ερευνών που έχουν καταγράψει ήδη κάποια αποτελέσματα, β) να προωθήσει νέες συνεργασίες και γ) να προσδιορίσει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προκλήσεις. Ο συντονιστής της θεματικής συνεδρίας υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή της και προσκαλεί τέσσερις (4) τουλάχιστον εργασίες. Οι εργασίες της θεματικής είναι πλήρη άρθρα (δηλ. μέχρι 8 σελίδες). Οι εργασίες θα υποβληθούν και θα κριθούν όπως όλες οι υποβληθείσες εργασίες πλήρους άρθρου του Συνεδρίου και συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά του Συνεδρίου.

 • o Πώς υποβάλλω πρόταση για Θεματική Συνεδρία:  Πατήστε εδώ
 • o Πώς υποβάλλω εργασία για Θεματική Συνεδρία: Η συμμετοχή γίνεται μετά από πρόσκληση από τον Συντονιστή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του/της ώστε η εργασία σας να περιληφθεί στη Θεματική συνεδρία. Την εργασία σας θα την υποβάλλετε κανονικά μέσω του easychair.

Συντονιστής: Γιώργος Φεσάκης - Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ

"Η προτεινόμενη θεματική συνεδρία θα συγκεντρώσει ερευνητές που ασχολούνται με την έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ), την ενσωμάτωση της στην Γενική Εκπαίδευση και τη σχέση της με την Διδακτική της Πληροφορικής. Η έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης, παρά την ασάφεια που την περιβάλει, αποτελεί σύγχρονο νοητικό εργαλείο προσέγγισης του ρόλου της Πληροφορικής στη σύγχρονη εκπαίδευση διεθνώς. Η σημασία της γίνεται πιο φανερή λόγω της αναγνώρισης της ως βασικής συνιστώσας της προσέγγισης STEΑM και γενικότερα της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης και της εκπαίδευσης. Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους συνέδρους του 9ου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» να συμμετέχουν στις εργασίες της θεματικής με ερευνητικές αναφορές, μελέτες περίπτωσης, σχεδιασμό παρεμβάσεων, εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ή οποιαδήποτε άλλη εργασία αφορά στην Υπολογιστική Σκέψη, τις διαστάσεις αυτής, την Διδακτική και την αξιολόγηση της, την ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για την ΥΣ και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της ΥΣ. Η θεματική συνεδρία θα διευκολύνει την σύνοψη της Ελληνικής ερευνητικής προσπάθειας στο χώρο, την διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου σχετικά με την έρευνα για την Υπολογιστική Σκέψη, ενώ θα διαμορφώσει προϋποθέσεις για την διαμόρφωση ερευνητικών κατευθύνσεων και πιθανών συνεργασιών."

Στρογγυλή Τράπεζα (Round Table): Πρόκειται για συνεδρία οργανωμένη ως συζήτηση γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα με συμμετοχή και του κοινού που παρακολουθεί. Ο συντονιστής της Τράπεζας υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή της και προσκαλεί τέσσερις (4) τουλάχιστον ομιλητές. Οι ομιλητές τοποθετούνται σύντομα γύρω από το θέμα (πχ. διαθέσιμος χρόνος ανά ομιλητή 5 ή 7 λεπτά) και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της συζήτησης και για την καταγραφή των συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα της Τράπεζας (που προσυπογράφονται απ’ όλους τους ομιλητές) περιλαμβάνονται στα πρακτικά του συνεδρίου.

 • o Πώς υποβάλλω πρόταση για Στρογγυλή Τράπεζα:  Πατήστε εδώ
 • o Πώς συμμετέχω σε μια Στρογγυλή Τράπεζα: Η συμμετοχή γίνεται μετά από πρόσκληση από τον Συντονιστή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του/της ώστε να συμμετάσχετε στο panel των ομιλητών/εισηγητών.

Φροντιστήριο (Tutorial): Πρόκειται για συνεδρία στοχευμένης εκμάθησης ενός εργαλείου (πχ. κάποιου λογισμικού, μεθοδολογίας, κλπ.). Ο συντονιστής του φροντιστηρίου υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή του και ανακοινώνεται δημόσια έγκαιρα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν. Το φροντιστήριο μπορεί να υλοποιηθεί σε μέρα και χώρο διαφορετική/-ό από τις κύριες εργασίες του Συνεδρίου. Σε ένα φροντιστήριο ο συντονιστής είναι και διδάσκων και παρουσιάζει το θέμα με τον τρόπο που επιθυμεί και έχει περιγράψει στην πρότασή του. Ένα φροντιστήριο θα πρέπει να θέτει στόχους μάθησης τους οποίους και να επιτυγχάνει με την ολοκλήρωσή του. Μπορεί να προσφέρεται δωρεάν ή μπορεί να υπάρχει και κάποιο μικρό κόστος εγγραφής (εξαρτάται από τον συντονιστή και το είδος εκπαίδευσης που παρέχεται). Δεν συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά του Συνεδρίου.

 • o Πώς υποβάλλω πρόταση για Φροντιστήριο:  Πατήστε εδώ
 • o Πώς συμμετέχω σε ένα Φροντιστήριο: Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ανακοίνωση του κάθε Φροντιστηρίου.

Εργαστήριο (Workshop): Ένα Εργαστήριο είναι μια συνεδρία στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν περισσότερο παρουσιάζοντας εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα τους (‘work in progress’). Ο συντονιστής του εργαστηρίου υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή του και προσκαλεί τέσσερις (4) τουλάχιστον εργασίες. Οι εργασίες του εργαστηρίου είναι σύντομα άρθρα (δηλ. μέχρι 4 σελίδες) και συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά του Συνεδρίου. Σε ένα εργαστήριο παρουσιάζονται πρώτα τα άρθρα προβλέποντας χρόνο για ερωτήσεις/συζήτηση αμέσως μετά από κάθε άρθρο. Επίσης προβλέπεται χρόνος για ερωτήσεις/συζήτηση συνολικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης εργασιών. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της συζήτησης και για την καταγραφή των συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα του Εργαστηρίου (που προσυπογράφονται απ’ όλους τους ομιλητές) περιλαμβάνονται στα πρακτικά του συνεδρίου.

 • o Πώς υποβάλλω πρόταση για Εργαστήριο:  Πατήστε εδώ
 • o Πώς συμμετέχω σε ένα Εργαστήριο: Η συμμετοχή γίνεται μετά από πρόσκληση από τον Συντονιστή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του/της ώστε η εργασία σας να περιληφθεί στη Θεματική συνεδρία. Την εργασία σας θα την υποβάλλετε κανονικά μέσω του easychair.

Επιτροπές

 • Δημητριάδης Στ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Τσιάτσος Θρ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημητριάδης Στ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Τσιάτσος Θρ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πιντέλας Π., Μέλος ΔΣ ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Λαδιάς Α., Μέλος ΔΣ ΕΤΠΕ, Σχολικός Σύμβουλος
 • Χαλκίδης Α., Μέλος ΔΣ ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Γόγουλου Αγορίτσα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Γρηγοριάδου Μαρία, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δαγδιλέλης Βασίλης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Δημητριάδης Σταύρος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Dimitriadis Y., University of Valladolid, Spain
 • Εφόπουλος Βασίλης, Σχολικός Σύμβουλος
 • Κανίδης Βαγγέλης, Σχολικός Σύμβουλος
 • Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Κόμης Βασίλης, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κορδάκη Μαρία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Κοτίνη Ισαβέλλα, Σχολικός Σύμβουλος
 • Λαδιάς Τάσος, Σχολικός Σύμβουλος
 • Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Σχολικός Σύμβουλος
 • Magoulas G. D., University of London, UK
 • Μπελεσιώτης Βασίλης, Σχολικός Σύμβουλος
 • Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Ξυνόγαλος Στέλιος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Παλαιγεωργίου Γιώργος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πανσεληνάς Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος
 • Παπαδάκης Σπύρος, ΕΑΠ, Σχολικός Σύμβουλος
 • Παπανικολάου Κυπαρισία, ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Πιντέλας Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τζελέπη Σοφία, Σχολικός Σύμβουλος
 • Τζιμογιάννης Αθ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Τσιάτσος Θρ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Φεσάκης Γιώργος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Χαλκίδης Α., Μέλος ΔΣ ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Hadzilacos Th., Open University of Cyprus, Cyprus
 • Valanides N., University of Cyprus
 • Αποστολίδης Ιπποκράτης
 • Βουλγαρίδου Εύη
 • Δημητριάδης Νικόλαος
 • Μαγνήσαλης Ιωάννης
 • Μαυρίδης Απόστολος
 • Μεϊμαρίδου Δάφνη
 • Μιχαηλίδης Νικόλαος
 • Μπεκιάρη Χρυσάνθη
 • Παιάνα Βασιλική
 • Πολιτόπουλος Νικόλαος
 • Σαακιάν Σουσάνικ
 • Σταυρουλάκης Σταύρος
 • Στυλιανίδης Παναγιώτης
 • Τέγος Στέργιος
 • Τερζίδου Λία
 • Τζήμας Δημητριος
 • Φυντανίδου Ελένη
 • Τόττα Ελένη
 • Χαλδογερίδης Αγησίλαος
 • Ψαθάς Γεώργιος

Εγγραφή

Διαθέσιμα πακέτα εγγραφής

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ *
--------------------------

80
 • Η εγγραφή αυτή εξασφαλίζει:
 • συμμετοχή άρθρου στα πρακτικά,
 • φάκελος συνεδρίου,
 • βεβαίωση συμμετοχής,
 • καφέδες, γεύμα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

50
 • Προθεσμία: Οποτεδήποτε
 • φάκελος συνεδρίου,
 • βεβαίωση συμμετοχής,
 • καφέδες, γεύμα
 • -----------------------------------------------

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΦΟΙΤΗΤΗ

20
 • Προθεσμία: Οποτεδήποτε
 • φάκελος συνεδρίου,
 • βεβαίωση συμμετοχής,
 • καφέδες
 • -------------------------------------------------

ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δωρεάν
 • Προθεσμία: Οποτεδήποτε
 • ---------------
 • ---------------
 • -------------------------------------------------
 • -------------------------------------------------

* Για κάθε άρθρο απαιτείται 1 εγγραφή ενός συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.ΠρόγραμμαΚατεβάστε το πρόγραμμα εδώ


Τοποθεσία

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στους χώρους του Ξενοδοχείου Grand Hotel Palace

Κράτηση δωματίου για το Συνέδριο: Δείτε τον κωδικό

Πρακτικά

Ανοικτά Πρακτικά στο Διαδίκτυο: τα Πρακτικά θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο: α) στον ιστότοπο του Συνεδρίου και β) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

  Download from here

Springer Τόμος: Οι συγγραφείς διακεκριμένων άρθρων (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) θα κληθούν να υποβάλουν προς κρίση μια ενημερωμένη και εκτεταμένη εκδοχή της εργασίας τους ώστε να συμπεριληφθεί (μετά από νέα κρίση) σε τόμο της σειράς: “Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues” των διεθνών εκδόσεων Springer. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σε επόμενες προσκλήσεις και μέσω του ιστότοπου του Συνεδρίου.